Let op!

  1. Ruskus Recycling is op zaterdag ook open voor u! Openingstijden van 9.00u tot 13.00u.
  2. Wij zijn op de volgende dagen en/of periode(s) gesloten.
    • N.V.T.
  3. Gewijzigde openingstijden.
    • 5 december sluiten wij om 16.00u i.v.m Sinterklaas. Let op: lossen voor 15.30u!

Milieu

Met het oog op het milieu, voldoet ons machinepark aan alle daarvoor gestelde eisen. Ze zijn zuinig, efficiënt en milieu vriendelijk.

Wij beschikken over alle nood zakelijke vergunningen en zien toe op strikte naleving van de gestelde wet- en regelgeving.